Termopildistamine

Termopildistamise (nimetatud ka kui termograafia) eesmärk on tuvastada erinevate ehitise konstruktsioonielementide soojuspidavust. Termokaamera abil on võimalik tuvastada külmasildu, erinevate liitekohtade kvaliteeti ja samuti ka soojusisolatsiooni olukorda. Ehitatud hoonete korral annab termopildistamine hoone vastsele omanikule ülevaate ehituse kvaliteedist, nt kas ehitaja on paigaldanud soojustuse korrektselt jne.

Töö tulemusena valmib raport, kus iga termogrammi kohta tuuakse ära kirjeldav kokkuvõte ja vajadusel lisatakse parendussoovitused. Meie kasutuses oleva termokaamera korral ei ole vaja teha kohtmääratluse hõlbustamiseks eraldi digifotot. Vaata ka ühte võimalikku pildinäidist allpool.

Meie kasutuses on termograaf Fluke Ti25.