Energiatõhususe kutse

Energiaaudiitori kutseid omistab Eestis Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus.

Täpsemat informatsiooni leiab siit – www.ekvy.ee.