Hoonete energiatõhusus

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2012. a määrusega nr 68 ”Energiatõhususe miinimumnõuded” määratakse ära uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele energiatõhususe miinimumnõuded ja nõuetele vastamise tõendamiseks vajalikud lähteandmed ja arvutusmeetodid.

Ehitatavate hoonete energiatõhususarv ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi köetava pinna kohta:

 • väikeelamutes 160 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • korterelamutes 150 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • büroohoonetes, raamatukogudes ja teadushoonetes 160 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • ärihoonetes 210 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • avalikes hoonetes 200 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • kaubandushoonetes ja terminalides 230 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • haridushoonetes 160 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • koolieelsetes lasteasutustes 190 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • tervishoiuhoonetes 380 kWh ruutmeetri kohta aastas

Oluliselt rekonstrueeritava hoone energiatõhususarv ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:

 • väikeelamutes 210 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • korterelamutes 180 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • büroohoonetes, raamatukogudes ja teadushoonetes 210 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • ärihoonetes 270 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • avalikes hoonetes 250 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • kaubandushoonetes ja terminalides 280 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • haridushoonetes 200 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • koolieelsetes lasteasutustes 240 kWh ruutmeetri kohta aastas
 • tervishoiuhoonetes 460 kWh ruutmeetri kohta aastas

Uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele antakse välja arvutuslik energiamärgis projekteerimisettevõtte poolt vastavalt ülalpool nimetatud määrusele.

Teostame arvutusi väike- ja korterelamutele vastavalt määrusele kohandatud spetsiaalse tarkvara abil.