Hoonete energiamärgis

1. jaanuarist 2009 kehtima hakanud hoonete energiamärgiste süsteemi kõige olulisemaks eesmärgiks on pakkuda hoone või korterite ostjatele või üürijatele teavet hoone olukorrale energiatarbimise seisukohalt. Energiamärgised pakuvad teavet hoone energiakasutuse kohta võrreldes teiste samaväärsete hoonetega ja loetlevad meetmeid, mida oleks hoones otstarbekas energia kokkuhoiuks rakendada. Energiamärgis kajastab energiakasutust hoones, mida vajatakse hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks, valgustamiseks ja elektriseadmetes.
Energiamärgiste väljastamise õiguslikuks aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. aprilli 2015 määrus nr 36 “Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele”.

Projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele saab nõuda vaid energiaarvutusel põhineva energiamärgise väljastamist.

Olemasolevale hoonele väljastatakse üldjuhul mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis.

L&L Konsultatsioonid OÜ omab õigust väljastada energiamärgiseid ka projekteeritavatele või oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele.