Energiaaudit

Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab energiakasutust sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate energiakadudest ja võimalikest meetmetest energia ja kütuse kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones.

Energiaaudit toob esile renoveerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega. Olukorra uuringuna on energiaaudit kasulik vahend, mis aitab koostada pikaajalist renoveerimise kava. Korterelamute korral on audit ka eelduseks pankadest renoveerimislaenu või Kredex’ist renoveerimistoetuse saamiseks.

Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest komponentidest:

 • objekti kirjeldus
 • objekti andmed
 • lühiülevaade tehnilisest olukorrast
 • energeetiline olukord
 • ülevaade energiasäästu meetmetest
 • kokkuvõte ja soovitused

Energiaauditi objektiks võivad olla:

 • korterelamu
 • büroohoone, haridusasutus, jne ehk nn avalikud hooned
 • tööstusettevõte
 • katlamaja
 • jne

Energiaauditi aruande kondikava leiate siit.

Vaata ka KredEx-i poolt pakutavaid toetusi korteriühistutele.

Küsi hinnapakkumist energiaaudit@soetuba.ee

SÄÄSTAME KOOS!