Energeetika-alane nõustamine

Pakume erineva suunitlusega energeetika ja ressursi-alaseid nõustamisteenuseid, et aidata klientidel leida parimat lahendust:

  • ettevõtete ressursiauditid
  • energeetika-alased uuringud ja eksperthinnangud
  • küttesüsteemist eraldunud korteritele soojustarbimise kompensatsiooni arvutused
  • energeetika-alaste projektide juhtimine
  • energeetika-alased tasuvusuuringud
  • energeetika-alased turu-uuringud
  • energiakasutuse ja energiamajanduse arengukavad
  • kaugküttearengukavad